CHI TIẾT PHIM KH&CN


Lĩnh vực khác
Nhà Nông sáng tạo: Máy tách vỏ đậu xanh

Ngày: 27/08/2013 | Số lượt xem: 3272 | Số lượt tải: 1     Facebook

máy tách vỏ, đậu xanh, tách vỏ, máy

Bình luận


Phim nổi bật

Phim mới