CHI TIẾT PHIM KH&CN


Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả
Tỉa cành và tái tạo tán trên cây ăn trái

Ngày: 27/08/2013 | Số lượt xem: 3116 | Số lượt tải: 1     Facebook

Tỉa cành, tái tạo, tán cây, cây ăn trái

Bình luận


Phim nổi bật

Phim mới