VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực ban hành
Hình thức văn bản
Cụm từ tìm kiếm
 
Số bản ghi  

STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾUNgày/Trạng thái
1 555/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh diện tích đất thuê và cấp GCN cho Công ty TNHH MTV Xây dựng 472. Ban bành: 18/02/2014
Hiệu lực: 18/02/2014
2 557/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Yên Bình, để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Bình 1 (đợt 1). Ban bành: 18/02/2014
Hiệu lực: 18/02/2014
3 602/QĐ - UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Xây dựng đường tránh Gói 01 tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo Ban bành: 18/02/2014
Hiệu lực: 18/02/2014
4 609/QĐ - UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Gói 5 Khu 6 tại xã Tân Linh, huyện Đại Từ Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo Ban bành: 18/02/2014
Hiệu lực: 18/02/2014
5 608/QĐ - UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Gói 6-7, Khu 6 tại xã Tân Linh, huyện Đại Từ Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo Ban bành: 18/02/2014
Hiệu lực: 18/02/2014